Tôi giao sai sản phẩm trong đơn hàng, tôi nên làm gì?

thuy.pham-thi

Anh chị vui lòng cung cấp số đơn hàng và số vận đơn, PSC sẽ báo đơn vị vận chuyển hoàn đơn hàng này về cho anh chị trong thời gian sớm nhất

 

Action: Email cho đơn vị vận chuyển để báo hoàn hàng về gấp cho MC

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful