Tại sao đơn hàng lại có nhiều trạng thái như Đang chờ xử lý, đang giao, Giao hàng…? Ý nghĩa của nó là gì?

thuy.pham-thi

Trạng thái Đang chờ xử lý: đơn hàng đang cần được chuẩn bị hàng và giao cho đơn vị vận chuyển
Ready to ship: Đơn hàng đã được duyệt hoặc giao cho đơn vị vận chuyển và cập nhập số vận đơn trên hệ hống (trạng thái này sẽ được chuyển đổi trong vòng 24h sau khi giao hàng)
Đang giao: Đơn hàng đang trên hành trình giao hàng tới Khách hàng
Giao hàng: Đơn hàng đã giao thành công đến khách hàng
Không thể giao hàng: Đơn hàng không giao thành công đến khách hàng
Hàng trả về: Đơn hàng khách hàng đã nhận nhưng gửi về đổi trả trong thời hạn chính sách 30 ngày của Lazada
Hủy: Đơn hàng đã hủy

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful