Tôi đã tắt sản phẩm nhưng vẫn phát sinh đơn hàng?

thuy.pham-thi

Anh chị vui lòng cung cấp giúp PSC số đơn hàng và mã sản phẩm, PSC sẽ kiểm tra việc phát sinh đơn hàng này là do lỗi hệ thống hay do việc cập nhập. Nếu do lỗi hệ thống, đơn hàng sẽ hủy. PSC sẽ xác nhận rõ nguyên nhân và phản hồi đến anh chị trong thời gian sớm nhất

 

Action: Báo OB kiểm tra thời gian tắt SKU trên SC để xác định rõ là do lỗi hệ thống hay do có người cập nhập để OB có hướng xử lý cho đơn hàng

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful