Tôi phải nhập mã vận đơn như thế nào?

thuy.pham-thi

Anh chị vui lòng bấm chọn ready to ship - nhập dãy số nằm dưới mã vạch của tờ vận đơn do đơn vị vận chuyển cung cấp vào ô Tracking ID, bấm lưu số Tracking ID và bấm ready to ship, cuối cùng hoàn thành bằng thao tác bấm "Close"

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful