Khi nào đơn vị vận chuyển sẽ đến lấy đơn hàng của tôi?

thuy.pham-thi

*HCM Post, HN Post, Giao Hàng Nhanh:

Nếu đơn hàng được cập nhập tại Seller Center của Nhà cung cấp trước 10h sáng trong ngày, sẽ có trong điều tin do Lazada gửi cho đơn vị vận chuyển vào 13h chiều cùng ngày. Đơn vị vận chuyển sẽ sắp xếp đến lấy hàng tại địa chỉ của Nhà cung cấp từ 13h30 chiều cùng ngày cho đến trước 12h trưa buổi sáng ngày tiếp theo.

Nếu đơn hàng được cập nhập tại Seller Center của Nhà cung cấp sau 10h sáng trong ngày, đơn hàng sẽ có trong điều tin do Lazada gửi cho đơn vị vận chuyển vào 13h chiều ngày hôm sau.

*LEX:
Nếu đơn hàng được nhấp chọn "Ready to ship" trước 12h trưa cùng ngày, LEX sẽ đến lấy hàng tại địa chỉ của Nhà cung cấp bắt đầu từ 13h chiều cùng ngày đến trước 12h trưa buổi sáng ngày tiếp theo.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful