Tôi có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng trên hệ thống như thế nào?

thuy.pham-thi

Vui lòng vào Mục Đơn hàng - Quản lý đơn hàng - Đơn hàng mới sẽ hiển thị tại mục "Đang chờ xử lý", đơn hàng mới nhập vận đơn sẽ thể hiện tại mục Ready to ship. Bạn có thể sắp xếp ngày theo thứ tự từ cũ đến mới, hoặc ngược lại bằng cách nhấn vào nút mũi tên trong "Ngày cập nhập"

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful