Tôi bị tính sai phí vận chuyển, tôi nên báo với ai?

thuy.pham-thi

Anh chị vui lòng tổng hợp lại các đơn hàng bị tính sai phí vận chuyển và gửi về cho PSC tại email [email protected], PSC sẽ báo bộ phận hỗ trợ vận chuyển kiểm tra và sẽ có phản hồi sớm đến anh chị

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful