Phí thực hiện đơn hàng là gì?

thuy.pham-thi

Phí thực hiện đơn hàng là phí khách hàng phải trả nếu đặt đơn hàng với giá trị sau:
*Nếu khách hàng đặt đơn hàng trên hệ thống Lazada với giá trị dưới 150,000 và Khách hàng ở TPHCM hoặc các TP lớn, Khách hàng phải trả phí thực hiện đơn hàng là 20,000/đơn
*Nếu khách hàng đặt đơn hàng trên hệ thống Lazada với giá trị dưới 250,000 và Khách hàng ở khu vực 2, Khách hàng sẽ trả phí thực hiện đơn hàng là 30,000/đơn
*Nếu khách hàng đặt đơn hàng trên hệ thống Lazada với giá trị dưới 250,000 và Khách hàng ở khu vực vùng sâu, vùng xa, Khách hàng sẽ trả phí thực hiện đơn hàng là 40,000/đơn

Phí này sẽ được Lazada thanh toán lại cho NCC trong đợt thanh toán cho đơn hàng

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful