Tôi có phải chịu phí hoàn về hay không?

thuy.pham-thi

Cho phí hoàn về: Lazada sẽ hỗ trợ anh chị 25%, vận chuyển sẽ hỗ trợ 50% và NCC sẽ chịu 25% cho mỗi đơn hàng

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful