Tôi có phải chịu phí phạt cho việc hủy đơn hàng hay không?

thuy.pham-thi

Anh chị sẽ chịu phí phạt 200,000/ đơn hàng nếu đơn hàng bị hủy với lý do sai giá hoặc hết hàng,phí phạt này để tạo mã giảm giá cho KH trong lần mua tiếp tới.
Những đơn hàng hủy vì lý do khác, anh chị không phải chị phí phạt này

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful