Chi tiết số tiền thanh toán trong đơn hàng

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

 

Liên quan đến quy trình thực hiện cuộc gọi xác nhận đơn hàng, NBH chỉ cần xác nhận số đơn hàng và sản phẩm mà không cần báo số tiền của đơn hàng cho khách. Trong vài trường hợp cần làm rõ thông tin, NBH vui lòng nhắc đến các khoản chênh lệch khác trong đơn hàng như mã giảm giá, phí vận chuyển, chương trình khuyến mãi… nhằm giảm thiểu tối đa khả năng khách hàng hủy đơn do chênh lệch giữa giá bán của NBH và giá mua của khách. Tham khảo các xem chi tiết đơn hàng: 

Bước 1: Nhấp vào chi tiết đơn hàng tại Seller Center. 

 

Bước 2: Xem chi tiết đơn hàng 

  • Tổng cộng: đây là số tiền khách hàng sẽ thanh toán. 
  • Tổng giá voucher: giá trị tiền mà khách hàng áp dụng mã khuyến mãi  

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful