Hướng dẫn Quy cách đặt tên và tạo mã sp ​cho ngành hàng Mỹ phẩm và Thực phẩm chức năng​

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Lazada đưa ra Hướng dẫn Quy cách đặt tên và tạo mã sản phẩm ​cho ngành hàng Mỹ phẩm và Thực phẩm chức năng​ nhằm giúp NBH dễ dàng quản lý sản phẩm​, hạn chế việc phải nộp chứng từ nhiều lần cho cùng 1 sản phẩm (trường hợp NBH tạo sp dạng bộ, sp có quà tặng)​ và đẩy nhanh tốc độ duyệt sản phẩm.

Theo quy định của sàn giao dịch Thương mại điện tử Lazada, NBH cần cung cấp các loại chứng từ cần thiết cho hàng Mỹ phẩm và Thực phẩm chức năng.

Điều này nhằm đảm bảo sản phẩm được rao bán được nhà nước công nhận và cho phép lưu thông. ​

Hướng dẫn chi tiết về quy trình nộp chứng từ:

Mỹ phẩm (Cosmetics)

Thực phẩm chức năng (Food Supplement)

Quy cách đặt tên  tạo  sản phẩm​:

  • Sản phẩm của NBH được quản lý dựa trên Mã nhà bán hàng (Seller ID) và Mã sản phẩm (Seller SKU).
  • Bộ phận Kiểm duyệt chất lượng sẽ dựa trên 2 thông tin Seller ID và Seller SKU được cung cấp bởi bộ phận AQM để quyết định chấp nhận/từ chối sản phẩm của NBH.
  • Trong trường hợp NBH có 1 sản phẩm đã nộp chứng từ và được duyệt, nhưng sau đó tiếp tục bán dưới dạng Bộ sản phẩm, sản phẩm kèm quà tặng.
  • Để tránh việc phải nộp chứng từ nhiều lần, NBH vui lòng thực hiện theo các bước sau:

 

CÁCH 1:Sử dụng chức năng Khuyến mãi trên Seller Center​:

NB có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức dưới đây:

Capture.PNG

Với hình thức tạo Khuyến mãi dựa trên SKU có sẵn này, NBH sẽ không cần cung cấp thêm bất cứ chứng từ nào khác. ​

  

Giao diện chức năng Khuyến mãi trong Seller Center​:

 

CÁCH 2: Tạo Mã sản phẩm (Seller SKU) cho Bộ sản phẩm hoặc Sản phẩm kèm quà tặng tương ứng với Mã sản phẩm của SKU đã được duyệt trước đó:

Capture.PNG

Trong đó

  • (abc) và (xyz) là Seller SKU của sản phẩm đã được duyệt​
  • Trong trường hợp NBH  bán sản Bộ 2, Bộ 3… sản  , vui lòng thay phần (xyz) thành các số 2, 3… ​
  • combo & freegift là ký hiệu nhận dạng sản phẩm bán theo Bộ, sản phẩm kèm quà tặng.​

 

Bộ sản phẩm giống nhau:

Capture.PNG

 

Bộ sản phẩm khác nhau:

Capture.PNG

 

Lưu ý: Trong trường hợp 1 trong 2 sản phẩm chưa được duyệt, NBH vui lòng cung cấp đầy đủ chứng từ theo quy trình. Nếu không, Bộ sản phẩm sẽ bị từ chối.

 

Sản phẩm kèm quà tặng:

Capture.PNG

Lưu ý: Trong trường hợp quà tặng là sản phẩm cần chứng từ, NBH vui lòng cung cấp giấy tờ theo quy trình. Nếu không, sản phẩm sẽ bị từ chối.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful