Cách kiểm tra sản phẩm có hiển thị hình đồng hồ trên Sellercenter

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Hệ thống Sellercenter đang gặp lỗi vấn đề hiển thị hình đồng hồ ở phần "hiển thị" của sản phẩm nên NBH sẽ không thể bấm vào tên sản phẩm để vào link đến webiste Lazada.vn

Capture.PNG

 

Đối với trường hợp này, NBH vui lòng thực hiện thao tác sử dụng SKU của Lazada tìm kiếm trên website Lazada.vn để kiểm tra sản phẩm có đang hiển thị hay không.

image009.jpg

 

Trường hợp 1: sản phẩm có hiển thị trên Lazada.vn: NBH muốn thực hiện mất hình đồng hồ trên hệ thống sellercenter thì vui lòng điều chỉnh lại 1 vài thông tin để bộ phận nội dung thực hiện duyệt lại tự động trên hệ thống.

image008.jpg

 

Trường hợp 2: sản phẩm không hiển thị trên Lazada.vn: NBH vui lòng điền yêu cầu vào mẫu form tại [ĐÂY] hoặc tương tác trực tiếp với PSC qua tính năng Chat tại Seller Center để PSC hỗ trợ kiểm tra cho NBH.

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful