Công cụ kiểm tra và bổ sung thông tin để hoàn thành hợp đồng

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Hiện nay, Lazada đã cập nhật thêm Công cụ kiểm tra và bổ sung thông tin để hoàn thành hợp đồng giúp nhà bán hàng có thể chủ động kiểm tra tình trạng hợp đồng hiện tại và hình thức vận chuyển (3PLs)

Đường link: https://campaign.lazada.vn/mps/check-contract-status

Bước 1: NBH điền thông tin địa chỉ email và nhập chuỗi ký tự trên đường link yêu cầu:

Bước 2: NBH thực hiện đăng nhập vào link:

 

Bước 3: NBH kiểm tra thông tin tình trạng HĐ, thông tin về hình thức vận chuyển và bổ sung thông tin theo yêu cầu:

 

Untitled.png

Sau khi hoàn tất đăng tải những thông tin bổ sung, NBH vui lòng bấm nút "Gửi" để Lazada nhận được thông tin bổ sung của NBH.

Was this article helpful? 1 out of 1 found this helpful