Hướng dẫn duyệt đơn hàng theo hình thức LEX DS

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

PSC kính gửi anh/chị hướng dẫn các bước để duyệt đơn hàng theo hình thức vận chuyển LEX DS, anh/chị vui lòng thực hiện theo những bước sau :

 

Bước 1: In hóa đơn ( bỏ trong thùng hàng )
Bước 2: Chọn in """"Tem vận chuyển cho các mục được chọn"" ( dán ngoài thùng hàng )
Bước 3: Đóng hói hàng hóa và Duyệt đơn hàng trên hệ thống chuyển sang Ready to ship sau khi đã đóng gói hàng hóa

Lưu ý: 

  • Đội vận chuyển LEX sẽ nhận thông tin những đơn hàng cần lấy sau khi quý đối tác đã chuyển ready to ship cho các đơn hàng.
  • Những đơn hàng đã duyệt trên hệ thống,anh/chị vui lòng đảm bảo việc đóng gói được thực hiện đầy đủ 100% .
  • LEX chỉ lấy 1 lần với những đơn hàng đã được duyệt.
  • Anh/Chị sẽ nỗ lực hết sức để chuẩn bị và đóng gói Hàng Hóa để sẵn sàng cho khâu lấy hàng cùa bên Nhà Vận Chuyển trong cùng ngày nếu Đơn Hàng được nhận trước 2 giờ chiều ngày hôm đó, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác, không trễ hơn 24 (hai mươi bốn) giờ nếu Đơn Hàng được nhận sau 2 giờ chiều của ngày đặt hàng.
  • Nếu quá thời hạn quy định để chuyển sang Sẵn sàng giao đi hoặc quá hạn giao hàng trên, phí mặc định sẽ được áp dụng.

Phí lấy hàng sẽ được áp dụng theo biểu phí sau :

thong_bao_moi.jpg

 

Anh/chị có thể tham khảo thêm các thông tin liên quan đến việc xử lý đơn hàng Tại đây

Điều chỉnh giảm phí lấy hàng từ ngày 01/11/2017 áp dụng cho NBH sử dụng hình thức đơn vị vận chuyển đến lấy hàng => Xem Tại Đây

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful