Cập nhật các mẫu yêu cầu hỗ trợ dành cho nhà bán hàng

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Dưới đây là các mẫu form yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận phụ trách của Lazada.vn. Quý đối tác vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin để bộ phận phụ trách có thể hỗ trợ trong thời gian sớm nhất (vui lòng chọn vào từng tiêu đề mẫu form) 

 

 

  • Mẫu thay đổi địa chỉ nhận trả hàng: 
    Mẫu nhà bán hàng dùng để yêu cầu thay đổi địa chỉ giao và trả hàng, sau khi gửi biểu mẫu. Yêu cầu thay đổi địa chỉ nhận trả hàng có thể kéo dài từ 1-4 ngày làm việc và sẽ phản hồi đến nhà bán hàng ngay khi có xác nhận từ đơn vị vận chuyển.

 

  • Mẫu thay đổi phương thức vận chuyển: 
    Mẫu nhà bán hàng dùng để yêu cầu thay đổi đơn vị vận chuyển. Yêu cầu thay đổi phương thức vận chuyển có thể kéo dài từ 3-5 ngày làm việc và sẽ phản hồi đến nhà bán hàng ngay khi có xác nhận từ đơn vị vận chuyển.

 

  • Mẫu chung về yêu cầu kiểm duyệt sản phẩm 
    Mẫu nhà bán hàng cần bộ phận kiểm duyệt nội dung hỗ trợ như lý do sản phẩm từ chối duyệt, yêu cầu duyệt quá 24 tiếng, gộp sản phẩm, sản phẩm không thể hiện trên website dùng đã được duyệt, hệ thống báo lỗi khi đăng sản phẩm, xác nhận giá bán mới khi thay đổi hơn 80% giá cũ, yêu cầu tạo Multisource sản phẩm... 

 

 

  • Biên bản cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng: 
    Biên bản dùng cho các trường hợp Sai số tài khoản, tên tài khoản, ngân hàng chi nhánh. Trong trường hợp sai tên tài khoản thụ hưởng, hoặc thay đổi tài khoản mới, nhà bán hàng vui lòng liên hệ bộ phận quản lý ngành hàng để cập nhật lại phụ lục hợp đồng.

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful? 4 out of 4 found this helpful