Chức năng Multi-source (đa nguồn sản phẩm)

Ngoc Le

Multi-source là gì?

Multi-source là một chức năng mà Lazada đặt các sản phẩm (cùng một số kỹ thuật, cùng một mô hình, cùng màu) từ những nhà bán khác nhau xuất hiện trên cùng một trang sản phẩm. Điều này làm cho một trang web tìm kiếm gọn hơn so với một trang web hiển thị lộn xộn với nhiều trang / kết quả của cùng một sản phẩm (từ các nhà cung cấp khác nhau). Chức năng này đã được đề cập tại Điều 5 mục 5.2 tại Chính sách và quy định bán hàng của Lazada.

Điều này tạo ra trải nghiệm xem dễ dàng hơn cho khách hàng duyệt web. Thay vì nhìn thấy các trang kết quả tìm kiếm cho một mục, họ sẽ chỉ cần nhấp vào một trang. Sau đó, họ sẽ có thể lựa chọn nhà bán hàng phù hợp.

Giao diện của Multi-source

Những SKU đa nguồn sẽ hiển thị theo hầu hết các nội dung của SKU mẹ (ví dụ Mô tả ngắn, mô tả dài, hình ảnh) ngoại trừ phí vận chuyển, thời gian dẫn, địa điểm giao hàng, giá, cổ phiếu, và phương thức thanh toán - Người bán.

Vì các SKU được đa nguồn sẽ "chia sẻ" cùng một nội dung trên trang web, cho nên SKU mẹ thường là một SKU có nội dung tốt nhất.

Do đó, nếu SKU của nhà bán hàng là SKU con trong nhóm đa nguồn này, Nhà bán hàng có thể thấy rằng trên trang web, trang sản phẩm của SKU của Nhà bán hàng phản ánh nội dung của người bán khác hoặc thậm chí SKU của người bán khác khi bạn nhấp vào liên kết sản phẩm từ Seller Center.

Khi nhấp vào SKU đa nguồn, hiển thị đầu tiên / hiện tại được xác định bằng giá, theo sau là thời gian giao hàng. Ý nghĩa, SKU rẻ nhất sẽ hiển thị đầu tiên nhưng nếu tất cả SKU đều có cùng giá thì hệ thống sẽ tiếp tục tính toán dựa trên thời gian giao hàng.

Mặc dù logic có nghĩa là nhà bán hàng phải cạnh tranh với giá cả, đừng nản lòng vì những thông tin khác vẫn còn khả dụng cho khách hàng khi xem xét khi đưa ra quyết định mua hàng. Thông tin như các mục quảng cáo và xếp hạng người bán vẫn hiển thị và độc nhất với từng nhà bán hàng, điều này có thể nâng cao giá trị của danh sách sản phẩm.

 

Lợi ích của Multisource:


Nói chung, đa nguồn sản phẩm giúp tăng khả năng tìm thấy sản phẩm.
1) Khách hàng có trải nghiệm duyệt web tốt hơn - có thể xem một trang web gọn hơn thay vì thấy các bản sao của cùng một sản phẩm.

2) Khách hàng có trải nghiệm mua sắm tốt hơn - có thể chọn nhà bán hàng mà họ muốn mua (ví dụ: họ có thể chọn người bán có bảo hành tốt hơn / xếp hạng người bán cao hơn / thời gian nhanh hơn người bán / họ đã mua từ vv)

3) Mức độ hiển thị - Nếu một trong những SKU trong mối quan hệ có mức độ hiển thị cao trong trang web (thúc đẩy / chiến dịch), toàn bộ "gia đình" sẽ theo sau và vì vậy SKU của nhà bán hàng có thể có khả năng hiển thị tốt hơn.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful