Nhà bán hàng có thể bổ sung giấy phép kinh doanh cho gian hàng cá nhân hay không?

Ngoc Le

Đối với nhà bán hàng đăng ký bán hàng trên Lazada ban đầu là gian hàng Cá nhân (tức chỉ bán sản phẩm là quần áo), trong trường hợp nhà bán hàng muốn bổ sung giấy đăng ký kinh doanh (GDKKD) của Hộ gia đình hoặc Doanh nghiệp để phát triển gian hàng, mở rộng ngành hàng bán. Nhà bán hàng cần lưu ý một số điểm như sau:

- Lazada không thể thay đổi hình thức kinh doanh của gian hàng có sẵn từ Cá nhân sang Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh.

- Nhà bán hàng muốn mở rộng ngành hàng phải đăng ký tạo lại gian hàng mới hoàn toàn, lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp (Doanh nghiệp/Hộ gia đình) và tiến hành ký hợp đồng mới với Lazada.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful