Các câu hỏi thường gặp về tính năng "Tạo gói sản phẩm ưu đãi"

Ngoc Le

 

Tạo gói sản phẩm
Khi tạo gói sản phẩm, tôi gặp thông báo lỗi:
"Bundle API error: bundle could not be published. Prevents publication the bundle 42840007…."

Cảm ơn NBH đã sử dụng chức năng Gói sản phẩm ưu đãi. Với lỗi này, có nghĩa là SKU chính trong gói sản phẩm NBH đang tạo, đã là SKU chính trong 1 gói sản phẩm khác mà NBH đã tạo trước đó.
Xin lưu ý, hiện nay mỗi SKU chỉ được là SKU chính trong một gói sản phẩm để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Riêng Combo và Quà tặng miễn phí, một SKU có thể là SKU chính trong nhiều gói Combo hoặc nhiều gói Quà tặng miễn phí.

Ví dụ:

'SKU xyz đã được tạo gói sản phẩm Mua nhiều giảm giá, sẽ không thể là SKU chính trong Combo hoặc Mua một tặng một hoặc Quà tặng miễn phí

'SKU abc có thể là SKU chính trong nhiều gói Combo; hoặc nhiều gói Quà tặng miễn phí.

 Tôi có 1 SKU đã tham gia vào Chương trình Khuyến mãi trong Seller Center. Tôi có thể tạo Gói sản phẩm cho SKU này được không?

 NBH có thể vẫn tạo Gói sản phẩm cho SKU đã tham gia Chương trình Khuyến mãi trong Seller Center. Ví dụ: SKU abc đã tham gia Khuyến mãi giảm 10%. Khi đó:

Giá bán thông thường: 110,000 VND

Giá khuyến mãi: 100,000 VND

Nếu tạo Gói mua 2 sản phẩm giảm 20% cho SKU này, giá của 1 sản phẩm trong gói sẽ bằng: 100,000 - (100,000*20%) = 80,000 VND

Có thể tạo gói sản phẩm hàng loạt bằng cách tải file lên hệ thống không?  Cảm ơn NBH đã quan tâm chức năng tạo Gói sản phẩm ưu đãi. Tuy nhiên, hiện nay Lazada chưa hỗ trợ tạo nhiều gói sản phẩm hàng loạt. Chúng tôi đang phát triển chức năng này và sẽ thông báo đến NBH ngay khi sẵn sàng.
 Tại sao tôi nên sử dụng chức năng tạo gói sản phẩm ưu đãi thay vì tạo mới SKU bao gồm nhiều sản phẩm trong đó?

 Cảm ơn NBH đã quan tâm chức năng tạo Gói sản phẩm ưu đãi. Chức năng tạo gói sản phẩm ưu đãi sẽ giúp NBH:

1. Tạo nhiều loại gói sản phẩm nhanh chóng và linh hoạt

2. Dễ dàng quản lý hàng tồn, đặc biệt khi NBH muốn tạo quà tặng kèm cho nhiều SKU khác nhau

3. Quản lý gói sản phẩm tiện lợi. Có thể tắt kích hoạt/ kích hoạt gói sản phẩm bất cứ lúc nào

4. Hiển thị gói sản phẩm tự động trên trang sản phẩm (đã có) và trên trang ngành hàng (trong thời gian sắp tới)

 Sau khi đăng kí thành công, tính năng có hiển thị ngay lập tức trên website không?​  Gói sản phẩm sẽ được kích hoạt ngay lập tức trong thời gian khuyến mãi NBH đã chọn​
Nếu tính năng không hoạt động trong thời gian đã chọn, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ đối tác PSC
 Tôi là NBH mới. Tôi có thể tạo gói sản phẩm ưu đãi không?  Chắc chắn có thể. Chức năng tạo gói sản phẩm ưu đãi được xây dựng để phục vụ tất cả các NBH.

 

Quản lý gói sản phẩm
 Các trạng thái trong công cụ tạo gói sản phẩm ưu đãi có ý nghĩa như thế nào. ?  Bắt đầu: Gói sản phẩm trong trạng thái có hiệu lực​
Kết thúc: Gói sản phẩm đã hết hạn​
Đang xử lý: Gói sản phẩm chưa bắt đầu​
Không hoạt động: Gói sản phẩm đã bị tắt
 Tôi cần được hướng dẫn để tắt kích hoạt gói sản phẩm  Chọn Khuyến mãi > Khuyến mãi của người bán và tắt tính năng đó
 Tôi cần được hướng dẫn để tắt kích hoạt/ kích hoạt nhiều gói sản phẩm cùng lúc  Chọn Khuyến mãi > Khuyến mãi của người bán, đánh dấu vào ô trống phía trước những gói sản phẩm cần tắt kích hoạt/ kích hoạt, sau đó chọn nút "Tắt kích hoạt"/"Kích hoạt" ở góc phải phía trên.
 Điều gì xảy ra khi SKU trong gói sản phẩm hết hàng?  Gói sản phẩm sẽ tự động tắt.
Để kích hoạt lại, vui lòng cập nhật hàng tồn thỏa điều kiện gói sản phẩm ưu đãi
 Nếu SKU trong gói sản phẩm hết hàng, sau khi tôi cập nhật lại hàng tồn, tôi có cần tạo lại gói sản phẩm cho SKU này?  Không. NBH chỉ cần cập nhật hàng tồn thỏa điều kiện gói sản phẩm ưu đãi. Gói sản phẩm này sẽ được tự động kích hoạt lại  trong thời gian khuyến mãi đã chọn.

 

Đóng gói và chính sách đổi trả
 Các sản phẩm trong gói sản phẩm ưu đãi cần được đóng gói như thế nào?  Các sản phẩm trong gói sản phẩm cần được đóng gói duy nhất trong một kiện hàng và đảm bảo quy chuẩn đóng gói của Lazada.
Trong trường kiện hàng quá lớn (> 8kg), sản phẩm có thể đóng gói thành nhiều kiện nhưng phải dán tem vận chuyển và đánh số thứ tự cho các kiện hàng (ví dụ: 1/2 - 2/2)
 Chính sách đổi trả được áp dụng như thế nào?  Khách hàng phải hoàn trả tất cả sản phẩm trong gói ưu đãi.
Bộ phận trả hàng sẽ không chấp nhận các trường hợp hoàn trả không đầy đủ.
 Điều gì xảy ra nếu khách hàng yêu cầu đổi trả 1 phần của gói sản phẩm ưu đãi?  Lazada không chấp nhận đổi trả từng sản phẩm trong trường hợp này​
Chính sách đổi trả của Lazada yêu cầu tất cả món hàng trong gói sản phẩm đều phải được đổi trả cùng lúc.

 

Tài chính
 Làm sao để tôi nhận diện 1 đơn hàng có gói sản phẩm ưu đãi?

 NBH vào phần: Đơn hàng > Quản lý đơn hàng và click chọn đơn hàng cần kiểm tra.

NBH sẽ tìm thấy cột Bundle ID (Mã của gói sản phẩm) và Bundle Discount (Phần giảm giá theo gói sản phẩm). Nếu 2 cột này trống có nghĩa là đơn hàng này không có gói sản phẩm. Nếu 2 cột này có giá trị cụ thể, nghĩa là đơn hàng này được mua thông qua gói sản phẩm NBH đã tạo.

 Làm sao để tôi kiểm tra nhanh phần giảm giá cho gói sản phẩm trong nhiều đơn hàng?

 NBH vào phần: Đơn hàng > Quản lý đơn hàng và xuất tất cả những đơn hàng NBH cần kiểm tra

NBH tải file .csv và mở file ra, kiểm tra 2 cột cuối cùng của file, NBH sẽ thấy cột Bundle ID (Mã của gói sản phẩm) và Bundle Discount (Phần giảm giá theo gói sản phẩm)

 Việc thanh toán cho các sản phẩm gói ưu đãi như thế nào ?  Phần giảm giá cho gói ưu đãi sẽ được liệt kê trong các kì thanh toán định kì
   Lazada tính chi phí cố định cho các sản phẩm gói ưu đãi như thế nào?  Sản phẩm sẽ được tính phí cố định dựa vào giá sản phẩm trước khi sử dụng tính năng tạo gói sản phẩm ưu đãi ở cấp độ từng sản phẩm
Ví dụ:
SKU abc giá 100,000 thuộc gói Mua một tặng một
Phí cố định sẽ dựa trên tổng giá của cả 2 sản phẩm (sản phẩm chính và sản phẩm tặng) – tức là tính phí cố định trên 200,000

 

Khách hàng
 Khách hàng trả phí vận chuyển cho các đơn hàng có gói sản phẩm ưu đãi như thế nào?  Khách hàng trả phí vận chuyển tương tự như khi không có gói sản phẩm.
 Khách hàng có được sử dụng voucher cho các đơn hàng mua theo gói sản phẩm ưu đãi không?  Có, khách hàng được dùng voucher cho các đơn hàng mua theo gói sản phẩm ưu đãi.

Mọi thông tin tham khảo về về tính năng này, Nhà bán hàng vui lòng tham khảo tại ĐÂY

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful