Cách thức mua thùng carton và túi nilon lại Lazada

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Lazada hiện có cung cấp địa chỉ mua thùng/hộp Carton và túi Nilon trực tuyến tại website Lazada.vn, Nhà bán hàng có thể mua hàng qua đường dẫn sau:

**Tại Hà Nội:

Thùng/Hộp Carton:   http://www.lazada.vn/vina-tc-packaging/

Túi Nilon:    http://www.lazada.vn/hn-bo-100-bi-nilon-lazada-size-kho-a4-30x21-5232874.html?spm=a2o4n.060510030000.0.0.aHHfQf

**Tại Hồ Chí Minh:

Thùng/Hộp Carton:   http://www.lazada.vn/scg-packaging-nai/

Túi Nilon:     http://www.lazada.vn/hn-bo-100-bi-nilon-lazada-size-kho-a4-30x21-5232874.html?spm=a2o4n.060510030000.0.0.aHHfQf

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful