Hộ kinh doanh có phải xuất hóa đơn VAT không? Làm thế nào để Hộ kinh doanh xuất hóa đơn VAT?

Ngoc Le

Hộ kinh doanh vẫn phải xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn bán hàng mua tại chi cục thuế.
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị mua hóa đơn quyển tại chi cục thuế
Hồ sơ gồm:
- Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (mẫu CK01/AC) đối với HKD mua hóa đơn lần đầu;
- Đơn đề nghị mua hóa đơn;
- Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trong đơn. Trường hợp người đứng tên trong đơn ủy quyền cho nhân viên cấp dưới đi mua hóa đơn thì phải có kèm theo Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật, và Chứng minh thư nhân dân của nhân viên được ủy quyền;
- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại chi cục thuế quản lý trực tiếp (chi cục thuế nơi đặt trụ sở kinh doanh) và đóng lệ phí mua hóa đơn. Khi đến mua hóa đơn, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: Tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi hóa đơn.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful