Bán tóc giả/cây cảnh/thịt cá sấu có cần giấy chứng nhận gì đặc biệt không?

Ngoc Le

1. Nếu là sản phẩm có thương hiệu (là  các thương hiệu đã đăng ký bảo hộ hoặc thương hiệu nổi tiếng), Nhà Bán Hàng phải đảm bảo chứng minh được quyền phân phối hợp pháp do Nhà sản xuất (Brand) cấp.


2. Đối với các sản phẩm thịt tươi sống, hiện nay Lazada và các đơn vị vận chuyển chưa hỗ trợ việc bán sản phẩm này trên Sàn giao dịch của Lazada. Do các sản phẩm này phải được cấp  giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm & việc vận chuyển phải đáp ứng nhiều quy định nghiêm ngặt (như xe đông lạnh, bao bì đóng gói...)

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful