Quy trình để 1 nhà bán hàng nước ngoài bán hàng trên Lazada Việt Nam

Ngoc Le

- Nếu nhà bán hàng có kho ở Trung Quốc/ Hong Kong thì có thể đăng kí bán crossborder. Vui lòng liên hệ mail joris.eikendal@lazada.com (crossborder category manager) để biết thêm chi tiết.
- Nếu nhà bán hàng chưa có kho ở Trung Quốc/ Hong Kong thì vì vấn đề logistics nên chưa thể hợp tác. Vui lòng liên hệ mail joris.eikendal@lazada.com (crossborder category manager) để biết thêm chi tiết.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful