Thương hiệu OEM được dùng cho những mặt hàng gì?

Ngoc Le

Thương hiệu OEM tức là sản phẩm tự sản xuất, không mang thương hiệu đã được đăng kí nên nhà bán hàng có thể bán tuy nhiên nếu phát hiện sản phẩm khách hàng nhận được không giống với hình ảnh trên web Lazada và có dấu hiệu hàng giả Lazada sẽ thực hiện theo quy định của Lazada.
Thông tin hỗ trợ nhà bán hàng chống hàng giả
- Thư viện chống nhập phải hàng giả ( mục 6.8): http://www.lazada.com/sellercenter/vn/university/tutorials/product-selling-guides/?setLanguage=vn

- Lớp học trực tuyến cho nhà bán hàng ( thứ 3: 14h-15h): Quy định của Lazada về hướng dẫn sở hữu trí tuệ: http://www.lazada.com/sellercenter/vn/university/courses/

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful