Nhà bán hàng cần đăng ký những gì để đủ điều kiện kí hợp đồng với Lazada?

Ngoc Le

Nhà Bán Hàng cần cung cấp bản sao của các loại giấy tờ sau:
A - Nếu đã có giấy phép kinh doanh:
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với loại hình Doanh nghiệp/Công ty) cấp bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh/thành nơi đăng ký trụ sở chính; hoặc
2. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với mô hình hộ kinh doanh) cấp bởi Ủy ban nhân dân cấp quận nơi đăng ký trụ sở chính; VÀ cung cấp mã số thuế cá nhân, dùng để đăng ký thuế cho hộ kinh doanh này.
B - Nếu chưa có giấy phép kinh doanh:
1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực); và
2. Đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
(a) đủ từ 18 tuổi trở lên;
(b) là công dân có quốc tịch Việt Nam và đang sinh sống tại Việt Nam;
(c) chỉ được kinh doanh ngành hàng Quần áo;
(d) số lượng đơn hàng được duyệt mỗi ngày (OVL) là 5 đơn.

***Liên quan đến quy trình thủ tục đăng ký kinh doanh & đăng ký thuế, Nhà Bán Hàng vui lòng tham khảo tại các trang web sau:
1. Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
2. Tổng Cục thuế Việt Nam:
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful