4 thông tin đơn giản để không bị hủy đơn hàng

Ngoc Le

  • Hiểu rõ quy trình vận hành:

 

Những lỗi thường gặp Hướng dẫn xử lí
Không đóng gói và duyệt đơn hàng trong 24h sau khi nhận đơn hàng trên hệ thống. Không giao hàng cho đơn vị vận chuyển sau 24h sau khi duyệt đơn hàng.

Đơn hàng phải được chuyển trạng thái Sẵn sàng giao đi:

• Trong ngày nếu đơn hàng cập nhật trước 14h

• Trong vòng 24h nếu đơn hàng được cập nhật sau 14h Tiếp theo, Nhà bán hàng phải giao cho đơn vị vận chuyển trong vòng 24h sau khi chuyển trạng thái đơn hàng Bạn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn về xử lí đơn hàng tùy theo hình thức xử lí đơn hàng

• Tài liệu 3.2 Đơn vị vận chuyển đến lấy hàng

• Tài liệu 3.3 Giao hàng tại nơi nhận hàng

Không nắm thông tin đơn vị vận chuyển

Có 2 cách để biết thông tin:

• Liên hệ bộ phận hỗ trợ đối tác – partnersupport@Lazada.vn

• Kiểm tra email – “Chúc mừng gian hàng của bạn đã được kích hoạt trên Lazada”

Không nắm rõ quy cách kiểm tra thông tin đơn hàng

Trong trường hợp bạn cần xác minh lại thông tin đơn hàng của khách hàng, bạn có thể sử dụng công cụ xác nhận lại đơn hàng của Lazada.

Tham khảo tài liệu - 3.5 Xác nhận đơn hàng để biết them chi tiết

 

  • Đảm bảo giá và hàng tồn chính xác

 

Những lỗi thường gặp Hướng dẫn xử lí
Thông tin giá và hàng tồn sản phẩm không chính xác

Kiểm tra giá và hàng tồn khi tạo mới sản phẩm. Bạn cần đảm bảo rằng các trường hợp hủy đơn hàng do sai giá và hết hàng không xảy ra. Bạn có thể cập nhật thông tin sản phẩm nhanh chóng bằng:

Tài liệu hướng dẫn - 2.8 Cập nhật giá và hàng tồn hàng loạt

Công cụ “Tự học” - Hướng dẫn cập nhật giá/ hàng tồn hàng loạt

Sản phẩm không còn kinh doanh

Trong trường hợp sản phẩm không còn kinh doanh, bạn vui lòng

• Tắt kích hoạt sản phẩm

• Xóa sản phẩm trong danh mục sản phẩm

 

  • Quản lí Seller Center
Những lỗi thường gặp Hướng dẫn xử lí
Không biết cách đăng nhập hệ thống Seller Center Tham khảo video Hướng dẫn đăng nhập Seller Center
Không theo dõi hệ thống Seller Center thường xuyên

Bạn cần theo dõi hệ thống Seller Center thường xuyên nhằm cập nhật thông tin đơn hàng kịp thời.

Bạn có thể đặt hẹn giờ lúc 10h và 16h mỗi ngày để truy cập nhanh vào hệ thống Seller Center bằng điện thoại

Không có nhân lực để quản lí việc kinh doanh tại Lazada

Trong trường hợp bạn muốn tạm ngừng hoạt động gian hàng tại Lazada. Bạn cần đảm bảo 2 bước sau:

- Tắt kích hoạt toàn bộ sản phẩm trên hệ thống Seller Center

- Thông báo đến bộ phận hỗ trợ - partnersupport@lazada.vn

 

  • Hợp đồng và điều khoản hợp tác

 

Những lỗi thường gặp Hướng dẫn xử lí
Vẫn chưa nhận được hợp đồng hợp tác với Lazada

Lazada thanh toán cho tất cả đơn hàng bạn đã giao trên Seller Center. Bạn có thể cập nhật hợp đồng sau khi giao hàng để nhận được thanh toán.

• Liên hệ bộ phận hỗ trợ đối tác – partnersupport@Lazada.vn 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful