Khắc phục lỗi Invalid/Broken image in Product Description

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Trong quá trình thêm sản phẩm mới vào Seller Center, nếu xuất hiện lỗi Invalid/Broken image in Product Description trong hình dưới đây thì nhà bán hàng có thể làm theo các thao tác dưới đây:  

Nguyên nhân:  

Website Lazada chỉ hỗ trợ các hình ảnh gốc được tải (upload) từ máy chủ lên. Không hỗ trợ các hình ảnh được copy từ trang web khác dưới dạng URL hình ảnh. 

Cách khắc phục:

Kiểm tra lại các hình ảnh trong phần thông tin sản phẩm/thông tin bảo hành/ hình ảnh đại diện và thay thế hình ảnh các URL thành hình ảnh được tải trực tiếp từ máy. (Vui lòng xem hình ảnh bên dưới) 

 

 

 

 

 *Lưu ý: Hình ảnh tải lên từ máy tính có kích thước tối đa 1000 pxl

 

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful