Lợi ích của tính năng "Trang thông tin nhà bán hàng"

Ngoc Le

Khách hàng luôn muốn biết chi tiết hơn về thông tin người bán. Đây sẽ là cơ sở quan trọng nhằm giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng. Ngoài ra, đây cũng là thông tin giúp nhà bán hàng có chất lượng vận hành tốt nổi bật hơn các nhà bán hàng có chất lượng vận hành kém.

*Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo tại Học viện Lazada mục 4.9.Trang thông tin nhà bán hàng.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful