Tại sao Lazada lại công khai thông tin Quy mô gian hàng và Thời gian hoạt động của nhà bán hàng?

Ngoc Le

Việc công khai thông tin Quy mô gian hàng và Thời gian hoạt động sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về nhà cung cấp sản phẩm.

Thông tin được hiển thị rõ ràng sẽ giúp khách hàng củng cố quyết định mua hàng nhiều hơn.

*Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo tại Học viện Lazada mục 4.9.Trang thông tin nhà bán hàng.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful