Quy định kiểm soát OVL đối với tỷ lệ hủy đơn hàng

Nguyen Minh Nhut

Trường hợp trong 02 tuần liên tiếp, nếu tỷ lệ hủy đơn hàng của bạn >=50% và số trường hợp bị hủy đơn hàng >=3, Lazada sẽ áp dụng các bước sau đối với Nhà Bán Hàng:

  • Thông báo lần 01 về tỷ lệ hủy đơn hàng quá cao: OVL của Nhà Bán Hàng sẽ tạm thời bị điều chỉnh về 0.
  • Thông báo lần 02 về tỷ lệ hủy đơn hàng quá cao: OVL sẽ bị điều chỉnh về 0 trong 04 tuần.

Thông báo lần 03 về tỷ lệ hủy đơn hàng quá cao: Tạm thời ngừng kích hoạt gian hàng.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful