Quy định kiểm soát OVL đối với tỷ lệ hủy đơn hàng

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Trường hợp trong 02 tuần liên tiếp, nếu tỷ lệ hủy đơn hàng của bạn >=50% và số trường hợp bị hủy đơn hàng >=3, Lazada sẽ áp dụng các bước sau đối với Nhà Bán Hàng:

  • Thông báo lần 01 về tỷ lệ hủy đơn hàng quá cao: OVL của Nhà Bán Hàng sẽ tạm thời bị điều chỉnh về 0.
  • Thông báo lần 02 về tỷ lệ hủy đơn hàng quá cao: OVL sẽ bị điều chỉnh về 0 trong 04 tuần.

Thông báo lần 03 về tỷ lệ hủy đơn hàng quá cao: Tạm thời ngừng kích hoạt gian hàng.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful