Hướng dẫn kích hoạt chức năng "Chế độ tạm nghỉ"

Ngoc Le

Hiện nay, Lazada đã cập nhật thêm tính năng "Chế độ tạm nghỉ" - "Holiday Mode" giúp nhà bán hàng có thể chủ động quản lý thời gian làm việc. Nhà bán hàng có thể tham khảo tại Lazada University - Mục 7.4 - Chế độ tạm nghỉ.

 

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful