Hướng dẫn kích hoạt chức năng "Chế độ tạm nghỉ"

Ngoc Le

Hiện nay, Lazada đã cập nhật thêm tính năng "Chế độ tạm nghỉ" - "Holiday Mode" giúp nhà bán hàng có thể chủ động quản lý thời gian làm việc. Nhà bán hàng có thể tham khảo tại Lazada University - Mục 7.4 - Chế độ tạm nghỉ.

Chế độ tạm nghỉ chỉ được kích hoạt vào 0 giờ của ngày sau. Ví dụ: gian hàng tắt hiển thị từ ngày 09/02-14/02, thì gian hàng sẽ được tắt hiển thị vào 0h ngày 10/02 và hiển thị lại vào 0h ngày 14/02

Sau khi tắt chế độ tạm nghỉ, NBH nên kiểm tra trong vòng 24 tiếng đồng hồ để chắc chắn không có đơn hàng mới nhận vào Seller Center. Vì thế NBH nên có kế hoạch tắt gian hàng trước vài ngày. 

 

 

 

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful