Tôi muốn thanh lý hợp đồng với Lazada

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Để tiến hành thanh lý hợp đồng, gian hàng của anh/chị cần đảm bảo không phát sinh bất cứ doanh thu/chi phí nào trong 02 chu kỳ gần nhất trước chu kỳ hiện tại để các khoản doanh thu/chi phí đã được phản ánh đầy đủ.

Nếu thỏa mãn điều kiện trên, anh/chị vui lòng liên hệ financesupport@lazada.vn để được hỗ trợ.

Quy trình thanh lý hợp đồng đối với nhà bán hàng đã thỏa điều kiện trên gồm những bước sau:

  1. PSC tắt gian hàng của anh/chị để tránh phát sinh thêm chi phí
  2. Bộ phận tài chính chốt công nợ cho anh/chị
  3. Nếu anh/chị còn nợ Lazada thì vui lòng thanh toán trước rồi mới thanh lý. Nếu Lazada nợ anh/chị thì Bộ phận tài chính sẽ chốt thanh toán cho anh/chị vào ngày 05 hoặc ngày 20 của tháng.
  4. Tiến hành các thủ tục giấy tờ thanh lý
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful