Phí giao hàng tự động (Automatic Shipping Fee) là gì?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Phí giao hàng tự động (Automatic Shipping Fee) là khoản cấn trừ của Phí giao hàng được tính trên từng sản phẩm (Shipping fee (to seller)). Đây là phí vận chuyển Lazada thu của khách hàng, không ảnh hưởng đến nhà bán hàng. Vì vậy, anh/chị sẽ thấy:

  • Một giao dịch cộng tiền (Phí giao hàng được tính trên từng sản phẩm), ví dụ 20.000 VND
  • Một giao dịch trừ tiền (Phí giao hàng tự động), ví dụ -20.000 VND

Nếu tổng 2 giao dịch này khác 0, anh/chị vui lòng liên hệ financesupport@lazada.vn để được hỗ trợ.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful