Cách kiểm tra chi tiết về phí phạt mặc định

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Để biết chi tiết phí phạt mặc định, anh/chị có thể tra cứu tại đường link http://support.lazada.vn/campaign/seller-penalty/

Để khiếu nại về phí phạt mặc định, anh/chị vui lòng cung cấp mã đơn hàng bị phạt cho PSC qua đường link dưới đây để được hỗ trợ: https://lazadacontent.formstack.com/forms/penalty_claim

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful