Cách tính phí và thanh toán của Lazada

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Anh/chị có thể tham gia Lớp học Báo cáo tài chính do Lazada tổ chức (tại văn phòng HCM và HN) hoặc lớp học trực tuyến tại Lazada

Link đăng ký: https://attendee.gototraining.com/10263/catalog/4207170567656070400?tz=Asia/Jakarta

Anh/chị sẽ được hướng dẫn cách theo dõi doanh thu, chi phí khi bán hàng với Lazada cũng như các vấn đề tài chính mà nhà bán hàng thường gặp.

 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful