Nhà bán hàng có thể dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán từ Lazada không?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Lazada có thể thanh toán vào tài khoản cá nhân nếu pháp nhân của đơn vị kinh doanh là Hộ kinh doanh.

Đối với pháp nhân là Công ty/Chi nhánh Công ty, Lazada chỉ có thể chuyển khoản vào tài khoản Công ty.

Để thay đổi tư cách pháp nhân, anh/chị vui lòng liên hệ financesupport@lazada.vn.

Xem thêm khóa học Báo Cáo Tài Chính tại Học Viên Lazada 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful