Chính sách hàng giả/ hàng nhái và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Theo điều khoản 4 và 24 mục Thỏa thuận chung với Lazada, nhà bán hàng cam kết các sản phẩm đăng bán trên Lazada là sản phẩm chính hãng - sản phẩm không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phí mặc định cho mỗi trường hợp vi phạm phát hiện được nêu rõ tại STT 15 – Điều 6. Phí mặc định – Các điều khoản và điều kiện chung 

 

Tham khảo các thông tin về quyền sở hữu trí tuệ tại HỌC VIỆN LAZADA

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful