Cách tính tỉ lệ giao sai hoặc giao thiếu

Ngoc Le

Tỷ lệ này được tính dựa trên dữ liệu tổng hợp các phàn nàn, trả hàng, đánh giá của khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc khách không nhận được đúng những gì đã được đặt (sai sản phẩm, sai màu, sai mẫu mã, thiếu phụ kiện, quà tặng, khác hình ảnh trên web,…)

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful