Cách tính tỉ lệ vi phạm chất lượng sản phẩm

Ngoc Le

Tỷ lệ vi phạm chất lượng sản phẩm được tính dựa trên dữ liệu tổng hợp các phàn nàn, trả hàng, đánh giá của khách hàng về các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm như hư hỏng, quá hạn sử dụng, cũ,…

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful