Tỉ lệ hủy hàng được tính như thế nào?

Ngoc Le

Tỷ lệ hủy hàng dựa trên số đơn hàng được hủy do lỗi nhà bán hàng:
- Qúa 24 tiếng chưa sẵn sàng giao
- Qúa 24 tiếng chưa chuyển hàng cho nhà vận chuyển
- Nhà bán hàng tự hủy đơn trên SellerCenter

Khách hủy đơn với bất kỳ lý do gì (đổi ý, đặt dư,…) không tính vào tỉ lệ này.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful