Tìm hiểu/ thực hiện hình thức gửi hàng FBL (quy trình, chi phí, chứng từ nhập kho,v…v…)

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Anh/chị vui lòng tham khảo thông tin về FBL & đăng ký khóa học về FBL theo link bên dưới. Sau khi hoàn thành khóa học, anh/chị có thể thực hiện việc gửi hàng FBL

Thông tin tham khảo các khóa học liên quan đến FBL 

https://www.lazada.com/sellercenter/vn/university/tutorials/fulfillment-by-lazada/

Link đăng ký khóa học: https://attendee.gototraining.com/10263/catalog/688647600408970752?tz=Asia/Jakarta

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful