Phí cố định được tính như thế nào?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Phí cố định được tính dựa trên:

  • Phân loại ngành hàng của SKU
  • Tỷ lệ phí cố định tương ứng của phân ngành đó được quy định trên hợp đồng/ phụ lục bổ sung/ các thông báo điều chỉnh phí cố định (nếu có) từ Lazada
  • Phương thức thực hiện đơn hàng

Vì vậy, anh/chị lưu ý:

  • Kiểm tra lại phân ngành của SKU và biểu phí tương ứng
  • Đối với phương thức Nhà Bán Hàng Tự Giao Hàng (Seller Delivery), phí cố định sẽ được hệ thống tự động tính theo phương thức Bán Hàng Không Lưu Hàng (Drop Shipping) Thực Hiện Bởi Lazada (Fulfilment By Lazada), sau đó Lazada sẽ hoàn lại khoản chênh lệch theo đúng biểu phí của phương thức Nhà Bán Hàng Tự Giao Hàng (Seller Delivery) chậm nhất vào chu kỳ thanh toán kế tiếp.
  • Đối với các chương trình ưu đãi theo phụ lục bổ sung/ thông báo của Lazada, phí cố sẽ được hệ thống tự động tính theo biểu phí trước ưu đãi, sau đó Lazada sẽ hoàn lại khoản chênh lệch theo đúng biểu phí ưu đãi.

Nếu thấy phí cố định vẫn bị tính sai sau khi kiểm tra theo hướng dẫn trên, anh/chị vui lòng liên hệ financesupport@lazada.vn để được hỗ trợ.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful