Vì sao Nhà bán hàng chưa nhận được tiền thanh toán trợ giá?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Lazada sẽ thanh toán trợ giá cho các đơn hàng thỏa điều kiện sau:

  • SKU của đơn hàng nằm trong danh sách SKU được hỗ trợ giá
  • Đơn hàng của SKU được tạo trong thời gian SKU đó được hỗ trợ giá, đã giao thành công và không bị khách hàng hoàn trả
  • Giá bán trên Lazada tại thời điểm khách hàng mua không vượt quá giá sản phẩm sau khi được hỗ trợ giá.

Nếu đơn hàng thỏa các điều kiện trên nhưng được giao thành công vào khoảng thời gian cận ngày kết thúc chu kỳ (ví dụ ngày 13 – 14, ngày 29 – 30 – 31) thì khoản trợ giá sẽ được hoàn lại vào chu kỳ kế tiếp sau đó.

Nếu đơn hàng thỏa các điều kiện trên và sau một chu kỳ vẫn không nhận được trợ giá, anh/chị vui lòng liên hệ Nhân viên quản lý ngành hàng hoặc partnersupport@lazada.vn để được hỗ trợ kiểm tra với Bộ phận giá.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful