Vì sao nhà bán hàng cần báo cáo thanh toán theo chu kỳ?

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Nhận biết một số hạn chế của Seller Center đối với việc theo dõi doanh thu chi phí của Nhà bán hàng, từ tháng 12/2016, Lazada đã chủ động gửi báo cáo thanh toán vào email anh/chị đăng ký trong mục Thông tin nhà bán hàng trên Seller Center.

Báo cáo thanh toán thể hiện doanh thu, chi phí và các thông tin khác theo từng món hàng, giúp anh/chị theo dõi thông tin dễ dàng hơn. Anh/chị vui lòng kiểm tra hộp thư và tìm email với tiêu đề [Lazada VN] Báo cáo Thanh Toán Chu kỳ được gửi từ địa chỉ vmb@lazada.vn.

Xem thêm khóa học Báo Cáo Tài Chính tại Học Viên Lazada 

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful