Hướng dẫn thêm hình ảnh và video vào nội dung của sản phẩm

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

1. Cách thêm hình ảnh vào nội dung sản phẩm.

Hiện tại hệ thống Seller Center không hỗ trợ thêm hình ảnh vào nội dung bằng link từ những trang web khác hoặc link từ những trang đăng tải hình ảnh, nên nhà bán hàng có thể thêm hình trực tiếp từ máy tính lên Seller Center bằng các bước sau:

- Bước 1: Click nút Image

- Bước 2: Chọn "Upload"

- Bước 3: Chọn "Choose file" để tải hình từ máy tính

- Bước 4: Chọn "Send it to the Server"

- Bước 5: Chọn "Ok" để tải hình lên

Lưu ý: Hình có kích thước 900px x600px sẽ là đẹp nhất khi online trên website Lazada.vn. PSC khuyến kích nhà bán hàng điều chỉnh (resize) kích thước hình trước khi up lên hệ thống.

 

 

 

 

 

2. Cách thêm video vò nội dung sản phẩm

  • Link video phải là link từ YouTube
  • Vào phần “Chia sẻ” sau đó chọn phần “Nhúng” để lấy được link HTML code.

 

  • Sau khi lấy được link HTML code của video cần chèn vào nội dung, nhà cung cấp vào phần “Source” để chuyển nội dung về định dạng HTML code. Sau đó, dán link HTML code của video cần thêm vào.

 

Tham gia các khóa học trực tuyến về đăng tải sản phẩm tại ĐÂY

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful