Quy định và chính sách của Lazada về chất lượng hàng hóa

Nguyen Minh Nhut

Quy định và chính sách của Lazada về chất lượng hàng hóa

 

 

  • Nếu phát hiện phàn nàn không đúng, NBH cần phản hồi cho Lazada trong vòng 72h sau khi nhận được báo cáo tại ĐÂY 
  • Tham khảo thêm về quy định này tại ĐÂY 
  • Theo dõi báo cáo vi phạm chất lượng hàng hóa hằng tuần tại ĐÂY 

 

Tham khảo các tài liệu liên quan

  • Link hỗ trợ kiểm tra hàng giả/hàng nhái trước khi đăng bán: Xem tại đây
  • Video "Quy định của Lazada về Quyền sở hữu trí tuệ": Xem tại đây
  • Mục 6.3. [Danh sách] Các sản phẩm giả thường gặp trên Lazada (Xem tại hợp đồng)
  • Đăng ký tham gia lớp học trực tuyến về QSHTT tại ĐÂY
    Chọn Lớp học trực tuyến-Bán hàng hiệu quả cùng Lazada > Quy định của Lazada về Chất lượng hàng hóa

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful