Những lý do nghi ngờ hàng nhái/hàng giả của Lazada đối với các sản phẩm đã qua kiểm duyệt nội dung

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Bộ phận duyệt nội dung không có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) hay không vì tại hợp đồng, Nhà bán hàng đã cam kết với Lazada các sản phẩm đăng bán trên Lazada là sản phẩm chính hãng - sản phẩm không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Do đó, trách nhiệm kiểm tra sản phẩm trước khi đăng bán thuộc về nhà bán hàng. Bộ phận kiểm soát chất lượng nhà bán hàng vẫn sẽ liên hệ nếu nhận được phản hồi từ khách hàng. 


Tuy nhiên để hỗ trợ nhà bán hàng, Lazada hiện tại nhận yêu cầu hỗ trợ kiểm tra sản phẩm trước khi đăng bán tại link: (mục 1.b) https://lazadacb.formstack.com/forms/aqm_formstack

  • Video "Quy định của Lazada về Quyền sở hữu trí tuệ": Xem tại đây
  • Mục 6.3. [Danh sách] Các sản phẩm giả thường gặp trên Lazada (Xem tại hợp đồng)
  • Đăng ký tham gia lớp học trực tuyến về QSHTT tại ĐÂY
    Chọn Lớp học trực tuyến-Bán hàng hiệu quả cùng Lazada > Quy định của Lazada về Chất lượng hàng hóa

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful