Cách nhận biết hàng giả/ hàng nhái tại Lazada.vn

Bộ phận hỗ trợ đối tác (PSC)

Nhà bán hàng vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn nhận biết sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (QSHTT) tại: https://www.lazada.com/sellercenter/vn/university/tutorials/product-selling-guides/


Mục 6.1.[Quy chuẩn] Quyền sở hữu trí tuệ (căn cứ trong hợp đồng ký kết giữa hai bên)

  • Định nghĩa và ví dụ thực tiễn ( trang 1-14)
  • Các hiểu lầm thường gặp về vi phạm QSHTT (trang 15)
  • Chính sách hàng giả/hàng nhái của Lazada (trang 17-21)
  • Hướng dẫn nhận biết sản phẩm vi phạm QSHTT (trang 23-30)

Tham khảo các tài liệu liên quan

  • Link hỗ trợ kiểm tra hàng giả/hàng nhái trước khi đăng bán: Xem tại đây
  • Video "Quy định của Lazada về Quyền sở hữu trí tuệ": Xem tại đây
  • Mục 6.3. [Danh sách] Các sản phẩm giả thường gặp trên Lazada (Xem tại hợp đồng)
  • Đăng ký tham gia lớp học trực tuyến về QSHTT tại ĐÂY
    Chọn Lớp học trực tuyến-Bán hàng hiệu quả cùng Lazada > Quy định của Lazada về Chất lượng hàng hóa

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful