Quy định về kích thước tối thiểu

Ngoc Le

Thùng carton phải có 1 mặt tối thiểu là 14.8x10.5 cm (tương đương kích thước khổ giấy A6).

Lazada đã quy định kích thước tới thiểu để nhà bán hàng có thể dán toàn bộ vận đơn trên cùng 1 mặt phẳng.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful