Làm thế nào khi khách hàng đặt nhiều sản phẩm trong cùng một đơn hàng và nhà bán hàng không có thùng carton?

Ngoc Le

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful